Виховання дітей згідно належності їх до певної вікової групи

Виховання дітей згідно належності їх до певної вікової групиВиховання дітей – це не просто складний процес, це справа всього життя. Не можна казати, що вихованням потрібно починати займатись з якогось певного віку, так як виховувати дитину потрібно з самого народження. Єдине, що всі засоби та методі виховання дітей повинні співпадати з віковими особливостями дитини, тобто відповідати певному етапу її розвитку. В зв’язку с цим потрібно виділити три основні етапи розвитку дитини: дошкільний, шкільний і дорослість як етап соціальної зрілості особистості.

В свою чергу дошкільний етап можна умовно поділити на три під етапи: від народження до трьох років (раннє дитинство), від трьох до п’яти (молодший), від п’яти до шести-семи (власне дошкільний). На цьому етапі виховання дитини зводиться до усвідомлення дитиною свого власного «Я» та розуміння залежності від батьків. Яскраво вираженими стають прояви типу темпераменту від якого і залежить підбір методики виховальних засобів. Незалежно від цього єдиним правильним методом виховання – є гра. За допомогою гральних засобів батьки повинні всебічно сприяти розвитку дитини, таких її якостей як допитливість і освоєння тих чи інших видів діяльності, які можуть проявлятись в творчості.

Шкільний період деякі батьки вважають самим важким. Це судження – хибне, адже кожен віковий період має свої складнощі і дошкільний здається легшим тому, що засобом пізнання є гра. Цей період також можна розділити на декілька під етапів: перший – це молодший шкільний вік (7-12) років і підлітковий – з 12 до 17 років. На першому етапі виховання дитини повинно бути спрямоване на всебічний розвиток дитини як особистості. З другої сторони, в цей вік вона вже має мати сформовані інтереси до творчості чи інших областей знань. І саме в цьому напрямку повинні рухатись і батьки, розуміючи, що розвиток дитини залежить не тільки від них, але й від педагога. Як педагог, так і батьки повинні бути авторитетом дитини. Особливо це стосується дітей підліткового віку. Важливим інструментом у вихованні дітей в підлітковому віці являється повага до них як до індивідуальності, чуйність як прояв розуміння складних процесів, що відбуваються в зростаючому організмі, м’якість в настановах та справжнє бажання виховати дитину всебічно розвинутою, самостійною особистістю з незалежними поглядами.

источник https://kindercenter.com.ua/

13.01.2014